ALTRES DISCIPLINES

Acció (Perfor- mance)

Entra del tot en el terreny de les accions artístiques que s'aparten de la teatralitat