ALTRES DISCIPLINES

Obra conceptual

Pren de l’entorn els arguments per construir mons propis, en la mesura que aquests referencien el món