ALTRES DISCIPLINES

Obra conceptual

Pren de l’entorn els arguments per construir mons propis, en la mesura que aquests referencien el món

‹ tornar

NEW TOOL (1994-2001)

En construcció

X
X
Desembre 2011

AMPLIAR